Εθελοντική αιμοδοσία

Συνεδριακό Κέντρο Δημάρχου Ιωάννη Γλυνού Ορμος Κορθίου

Νέα ημερομηνία λόγω απαγορευτικού.