Ο Αρχαίος Πύργος του Αγίου Πέτρου της Ανδρου, 18/8/2017

Εκδήλωση για  την  διάσωση του Πύργου.

Από την Εταιρία Κυκλαδικών Μελετών και τον Φιλοπροοδο Ομιλο «Το Γαυριο»,  με ομιλητές Τάκη Μαστραντώνη, Γιώργο Δαρδανό.

Προαύλιο παλαιού Δημοτικού Σχολείου, ώρα 21.00