Προγράμματα ελληνικής γλώσσας στην Ανδρο

Το Ινστιτούτο Αλεξάνδρεια διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην Άνδρο, από 11 ως 24 Ιουνίου 2017. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν με ταχύ ρυθμό την ελληνική γλώσσα αλλά και να εμβαθύνουν την γνώση τους για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό.

Προσφέρουμε στους μαθητές εντατικά προγράμματα ελληνικών για τρία επίπεδα: αρχάριο, μεσαίο και προχωρημένο διάρκειας 40 ωρών, χωρισμένες σε 10 ημέρες διδασκαλίας. Στόχος των προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων, της παραγωγής και κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και η γνωριμία με βασικά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού. Επίσης προσφέρονται μαθήματα ελληνικής λογοτεχνίας και πολιτισμού και πρόγραμμα αρχαίων ελληνικών.

Οι καθηγητές μας είναι πτυχιούχοι ελληνικής φιλολογίας ή συναφών σχολών, εξειδικευμένοι και με εμπειρία στην διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Επιπλέον, τα μαθήματα συνοδεύονται από ομιλίες, διαλέξεις, εκδρομές και ποικίλες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στόχο έχουν να φέρουν σε επαφή τους μαθητές με τον ελληνικό πολιτισμό και να προσφέρουν μία ολοκληρωμένη και μοναδική εκπαιδευτική και πολιτιστική εμπειρία.

Πληροφορίες – εγγραφές: www.alexandria-institute.com


Πότε;
11/06/2017 ~ 24/06/2017

Πού;
Ξενοδοχείο ΑΝΕΡΟΥΣΣΑ